Programi

Dodatni programi

Kao dopuni svog programa, PU Adaland realizuje I dodatne programe, koje pohađaju sva deca u grupama u kojima se realizuju. Kao dodatni program sprovodi se:

 • Časovi engleskog jezika

  se realizuju dva puta nedeljno za vrtićke grupe. Učenje je zasnovano na komunikacijskoj i upotrebnoj funkciji jezika, a program je kreiran u skladu sa potrebama dece predškolskog uzrasta i paralelno sa programom rada na srpskom jeziku, kako bi deca lakše i kvalitetnije usvajala nove pojmove.

 • Časovi francuskog jezika

  se realizuju jednom nedeljno u starijoj i u predškolskoj grupi. Kroz igru, na kreativan način deca usvajaju osnove francuskog jezika.

 • Časovi šaha

  Šah kao spoj igre, sporta i nauke predstavlja podsticaj dečjeg intelektualnog razvoja. Školu šaka vodi Marija Stojanović, šahovski fide majstor i realizovaće se u starijoj i predškolskoj grupi, jedan čas nedeljno.

 • Muzička radionica

  Muzika je veoma važna u dečijem razvoju, doprinosi razvoju govora, čitanja i matematičkih sposobnosti kao i razvoju sluha, pamćenja i razmišljanja. Vreme koje deca provode u vrtiću prožeto je muzikom.

 • Grupni logopedski tretmani

  stručni saradnici centra Lingua logos realizuju grupne korektivne tretmane za decu kojoj je potrebna manja podrška govorno jezičkom razvoju.