Programi

Dodatni programi

Kao dopuni svog programa, predškolska ustanova Adaland realizuje I dodatne programe, koje pohađaju sva deca u grupama u kojima se realizuju. Kao dodatni program sprovodi se:

 • Časovi engleskog jezika

  se realizuju u saradnji sa centrom za edukaciju BISC dva puta nedeljno za decu stariju od 4 godine. Učenje je zasnovano na komunikacijskoj i upotrebnoj funkciji jezika, a program je kreiran u skladu sa potrebama dece predškolskog uzrasta i paralelno sa programom rada na srpskom jeziku, kako bi deca lakše i kvalitetnije usvajala nove pojmove.

 • Časovi francuskog jezika

  se realizuju jednom nedeljno u starijoj i u predškolskoj grupi. Kroz igru, na kreativan način deca usvajaju osnove francuskog jezika.

 • Časovi šaha

  Šah kao spoj igre, sporta i nauke predstavlja podsticaj dečjeg intelektualnog razvoja. Školu šaka vodi Marija Stojanović, šahovski fide majstor i realizovaće se u starijoj i predškolskoj grupi, jedan čas nedeljno.

 • Muzička radionica

  Muzika je veoma važna u dečijem razvoju, doprinosi razvoju govora, čitanja i matematičkih sposobnosti kao i razvoju sluha, pamćenja i razmišljanja. Vreme koje deca provode u vrtiću prožeto je muzikom.

 • Grupni logopedski tretmani

  stručni saradnici centra Lingua logos realizuju grupne korektivne tretmane za decu kojoj je potrebna manja podrška govorno jezičkom razvoju. Osim toga, zaposleni centra Lingua logos prate govorno jezički razvoj svih naših polaznika i daju preporuke za dalje individualne tretmane i korekcije.